Bo grunt to fundament!

Fundamentowanie to jak wiaprace ziemnedomo nieodłączny element każdej budowy. To w dużej mierze właśnie od niego zależy,  w jakim stopniu budowla, która na nim stoi będzie wytrzymała i odporna na działanie czasu. Wiadomo, im lepiej i staranniej wykonany fundament tym, mniejsze ryzyko iż w przyszłości będziemy musieli się martwić o to czy nic nam na głowę nie spadnie. Istnieją różne metody fundamentowania i są one zależne od tego co będzie na nich stało oraz w jakim podłożu będą one tkwiły.

Fundamentowanie może odbywać się przy pomocy betonu, żelbetonu czy drewna. Jednak najrzadziej wykonuje się fundamenty z drewna a jeśli już to tylko do podtrzymywania lekkich konstrukcji. Pod wpływem ciężaru budowli  grunt znajdujący się pod nią może się odkształcać. W związku z tym bardzo ważny jest dobór odpowiednich fundamentów. Fundamentowanie można podzielić na sposoby posadowienia, a są to: Pośrednie i bezpośrednie. Ten pierwszy z nich przekazuje ciężar pośrednio na grunt a ten drugi nie. Fundamenty powinny również lub też przede wszystkim chronić przed skutkami nierównomiernego osiadania budowli oraz powinny być dostosowane do panujących warunków gruntowych. Sposobów fundamentowania, fundamentów, wykonywania wykopów jak i samych wykopów jest mnóstwo. Jednak są one powiązane ze sobą i nie powinno się ich wykonywać bez fachowej wiedzy, gdyż późniejsze użytkowanie np. domu na nieprawidłowo wykonanych fundamentach, może skończyć się nawet tragicznie. Wykopy powinno się wykonywać najwcześniej dzień dwa przed samym fundamentowaniem. Nie powinno pozostawiać się wykopów na dłużej gdyż ścianki mogą się obsypywać na skutek wyschnięcia lub mogą zostać rozmyte przez deszcz. Jednym z lepszych sposobów na Fundamentowanie jest tworzenie fundamentów  w deskowaniu a nie bezpośrednio w wykopie choć w Polsce na budowach jest to bardzo często stosowana metoda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.