Destylacja próżniowa metodą badań produktów naftowych

Wykorzystanie paliw na masową skalę spowodowało konieczność ich nieustannego badania i doskonalenia. Zajmują się tym rafinerie, laboratoria referencyjne, uczelnie, instytuty badawcze oraz wojskowe. Ze względu na masową skalę badań tego rodzaju, konieczne jest przeprowadzanie ich zgodnie z rygorystycznymi normami.

W dzisiejszych czasach większość pomiarów wykonywana jest w sposób w pełni zautomatyzowany.

Rodzaje badań produktów naftowych

Jednym z najpopularniejszych sposobów badania produktów naftowych jest destylacja próżniowa (frakcyjna, atmosferyczna). Polega ona na rozdziale badanej próbki na różne frakcje. Pozwala to na bardzo dokładne określenie składu paliw. Analizator automatyczny jest bardzo wyspecjalizowanym, ale przystępnym użytkownikowi urządzeniem. Rola człowieka ograniczona jest bowiem do określenia warunków analizy i wystartowania procesu. Po zakończeniu badania analizator przedstawia wynik w formie wydruku.

Innym przydatnym w laboratorium petrochemicznym urządzeniem, jest licznik cząstek. Jest to urządzenie umożliwiające pomiar wielkości cząstek jedna po drugiej. Urządzenia tego typu pozwalają na badanie cząstek w emulsjach tłuszczowych, hydrożelach, zawiesinach polimerów i włókien. Wysoka rozdzielczość gwarantuje wykrycie nawet najmniejszych zmian w próbce, dużo wcześniej niż zbliżą się do wymaganych norm.

Ciekawym urządzeniem, wykorzystywanym nie tylko do badań petrochemicznych jest analizator biogazu. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie składu konkretnych gazów w biogazie. Podstawowe wersje urządzenia umożliwiają pomiar ilości trzech gazów; metanu, dwutlenku węgla i tlenu. W zależności od potrzeb użytkownika możliwe jest rozszerzenie możliwości urządzenia o dodatkowe parametry.

Wynik otrzymujemy na czytelnym wyświetlaczu. Możemy wyróżnić urządzenia zarówno przenośne, jak i stacjonarne do montażu w konkretnym miejscu. Analizator biogazu przydatny jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z materią organiczną, która może być źródłem biogazu, tj np. na składowiskach odpadów komunalnych i oczyszczalniach ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *