Zakres działalności budownictwa specjalnego

Niewiele osób wie, że oprócz standardowego budownictwa, funkcjonuje również dziedzina jaką jest budownictwo specjalne. Czym dokładnie zajmuje się ten dział?

Specjalne budownictwo zajmuje się przede wszystkim realizacją specjalnych projektów, które wymagają niestandardowego podejścia oraz zwróceniu szczególnej uwagi na procesy: planowania, projektowania i budowania. Przede wszystkim dyscyplina ta dotyczy:

a) wałów przeciwpowodziowych – czyli usypy z ziemi w kształcie trapezu, które są wznoszone w pobliżu rzek, jako ochrona przed zalewami wód. Zaplanowanie takiego usypu wiąże się z wieloma badaniami terenów i gruntu przez specjalistów, a samo wykonanie musi być strategicznie zaplanowane – trzeba zakładać fale kulminacyjne itd.

b) składowisk odpadów (niezorganizowanych, zorganizowanych oraz pół-zorganizowanych) – bowiem takie składowiska powinny mieć odpowiednio dobraną lokalizację oraz powinny posiadać instalacje, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przepływu wód odciekowych. Niekiedy w przypadku rekultywacji składowiska należy zaplanować także instalacje,która odprowadza gaz składowiskowy.

c) wykopów szeroko-przestrzennych -w tym przypadku zadaniem osób, które zajmują się budownictwem specjalnym jest dopasowanie powierzchni do przyszłych budowli. Do wykonania takiej operacji niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac.

d) melioracji terenu- innymi słowy jest to próba poprawy jakości gleby przez odprowadzenie nadmiaru wody.

Zobacz: budownictwo specjalne 

Zakres budownictwa specjalnego jest więc szeroki i wymaga odpowiednich kwalifikacji pracowników, bowiem muszą oni sprostać wielu bardzo odpowiedzialnym i nierzadko wyjątkowo trudnym zadaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *